Sumarul primei ședințe a Comisiei de discutare a Proiectului de modificare a Legii și Statutului profesiei

Marți, 15.03.2016, de la ora 14,00 la ora 17,15, s-a desfășurat prima ședință a Comisiei înființate la Adunarea Generală a Avocaților din 26.02.2016, Comisie înființată în scopul discutării Proiectului inițial de modificare a Legii și Statutului profesiei, inclus pe ordinea de zi a Adunării amintite.

Cu o singură absență motivată, ceilalți 12 membri ai Comisiei stabiliți la Adunarea Generală au fost prezenți, precum și patru avocați participanți, care nu făceau parte din Comisie (având în vedere că s-a pornit de la regula că orice avocat poate participa la ședințele Comisiei).

S-a stabilit o primă regulă privind modalitatea de lucru a Comisiei, respectiv că punctele reținute de Proiectul în discuție nu vor mai fi discutate dacă toți membrii Comisiei vor vota împotriva respectivei modificări, ca urmare a analizării argumentelor pro și contra.

S-a stabilit de asemenea prezentarea în urma discuțiilor a unui Proiect care să conțină propuneri argumentate în acest mod.

Analizând Proiectul, s-a stabilit că există propuse 43 de modificări (Lege și Statut), dar grupându-le discuțiile pot fi purtate pe câteva linii principale: 1) Modificarea sistemului de pensii în ceea ce privește contribuțiile avocaților stagiari (scutire), respectiv eliminarea pragului minim de cotizare și plata contribuției prin raportare la veniturile efectiv realizate, pentru restul avocaților; 2) Modificarea vechimii în profesie necesară accederii în conducerea organelor profesiei și pentru a pune concluzii la ÎCCJ/CCR; 3) Transparența decizională; 4) Pregătirea profesională continuă; 5) Modificarea atribuțiilor Adunării Generale a Baroului și a atribuțiilor Congresului; 6) Publicitatea profesiei; 7) Restul prevederilor care nu pot fi incluse în categoriile mai sus arătate.

Discuția avută în vedere la această primă ședință, în principal, a privit primul punct enumerat (modificarea sistemului de pensii, pe scurt). Pentru o reamintire, textele modificatoare din Proiect pe care s-a discutat au fost următoarele:

I. Legea nr. 51/1995

1. Art. 92 alin. 2 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor. Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale.

Forma actuală:

Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor. Contribuţia nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaţilor. Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale.

2. Art. 92 se completează cu alin. 3 care va avea următorul conținut:

Forma propusă:

Contribuţia se stabilește procentual prin raportare la venitul lunar brut efectiv realizat, fără a se depăși un prag valoric maximal de cotizare. Pragul valoric maximal și procentul aplicabil venitului lunar brut efectiv realizat se stabilește de Consiliul U.N.B.R.

3. Art. 92 se completează cu alin. 4 care va avea următorul conținut:

Forma propusă:

Pe toată perioada stagiaturii, avocații membri ai Casei de Asigurări a Avocaților pot opta pentru scutirea de la plata contribuției la fondul acesteia. În acest caz, perioada în care avocatul va beneficia de această scutire nu se va lua în calcul la stagiul de cotizare.

II. Statutul profesiei

1. Art. 235 alin. 1 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Potrivit Legii, avocatul are obligaţia să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. şi al bugetului sistemului de asigurări al avocaţilor, dacă nu a optat pentru scutirea de la plata contribuțiilor pe perioada stagiaturii.

Forma actuală:

Potrivit Legii, avocatul are obligaţia să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. şi al bugetului sistemului de asigurări al avocaţilor.

2. Art. 235 alin. 2 se modifică după cum urmează:

Forma propusă:

Cuantumul şi termenul de plată a taxelor şi contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. şi se aduc la cunoştinţa avocaţilor înscrişi în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în maximum 15 zile de la data adoptării acestora. Contribuţia către bugetul asigurărilor sociale se stabilește procentual prin raportare la venitul lunar brut efectiv realizat, fără a se depăși un prag valoric maximal de cotizare. Pragul valoric maximal și procentul aplicabil venitului lunar brut efectiv realizat se stabilește de Consiliul U.N.B.R.

Forma actuală:

Cuantumul şi termenul de plată a taxelor şi contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. şi se aduc la cunoştinţa avocaţilor înscrişi în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în maximum 15 zile de la data adoptării acestora. Contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale nu pot fi mai mici decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., care va ţine seama de cerinţa acoperirii nevoilor curente de plată ale C.A.A.

În sinteză, opiniile prezentate au fost în sensul următor:

PRO

 • Exceptarea stagiarilor de la plata contribuțiilor către CAA are ca și beneficiu sprijinirea indirectă a acestora de a acumula capital la începutul carierei;
 • Sancțiunea acestei scutiri se reflectă în necalcularea vechimii la stagiul de cotizare, prin urmare nu se va primi o pensie pentru perioada în care nu s-a cotizat (nu există o discriminare în acest sens);
 • Stagiarii au opțiunea de a plăti această contribuție, cu luarea în calcul în acest caz la stagiul de cotizare;
 • Raportul dintre stagiarii existenți (care ar putea fi neplătitori pe perioada stagiului) și restul avocaților care contribuie la sistemul de pensii este unul care nu ar duce la destabilizarea sistemului de pensii nici acum, nici pe termen mediu și/sau lung;
 • Contribuția procentuală la sistemul de pensii prin raportare la venitul efectiv realizat de avocatul definitiv și cu eliminarea cotei minime e echitabilă pentru a nu defavoriza (prin contribuția minimă obligatorie) avocații aflați în situația realizării unor venituri sub pragul minim;
 • Și în sistemul public de pensii, PFA-urile care realizează venituri sub un anumit prag nu sunt obligați să contribuie la sistemul de pensii, dar o pot face (prevederile se regăsesc în Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016).

CONTRA

 • Principiile obligativtății contribuției la sistemul de pensii și cel al contributivității se opun favorizării (prin scutire de la plată) a unei categorii de avocați (tuturor avocaților trebuie să li se aplice aceleași reguli de contributivitate, fără scutiri);
 • Fundamentarea scutirii stagiarilor precum și a eliminării pragului minim ar trebui să se facă ulterior verificării impactului economic pe termen mediu și lung al scutirii stagiarilor de la plată și de eliminare a pragului minim;
 • Pentru a ajuta stagiarii la începutul carierei s-ar putea ridica pragul minim lunar obligatoriu la care aceștia să fie plătiți de avocatul maestru;
 • Într-o economie de piață, bazată pe concurență, cine nu reușește să reziste în condițiile actuale de contribuție la sistemul de pensii ar trebui să se reorienteze către alte profesii;
 • În prezent, există un proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor la Camera Deputaților motiv pentru care ar fi oportună discutarea acestei probleme după finalizarea discuției din Parlament pe acest proiect.

Urmează ca membrii Comisiei să adopte una dintre cele două poziții, în mod argumentativ, iar aceste poziții să fie trecute în forma preliminară (modificată) a Proiectului, care urmează să fie dezbătut la Zilele Baroului și Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Cluj.

Au existat discuții incidentale și pe alte probleme legate de prevederile din Lege și Statut, dar care deocamdată nu au luat o formă clară. Acestea urmează să fie repuse în discuție în ședințele viitoare.

Pentru ședința următoare, din 5 aprilie 2016, ora 14,00, sediul Baroului Cluj, s-a stabilit ca temă principală de discuție punctul 2 mai sus amintit (Modificarea vechimii în profesie necesară accederii în conducerea organelor profesiei și pentru a pune concluzii la ÎCCJ/CCR).

S-a stabilit preliminar că ar fi necesară o fundamentare pe drept comparat a acestei reduceri a vechimii în profesie. În măsura în care colegii avocați interesați de adoptarea acestor modificări au astfel de exemple, le aștept pe adresa de e-mail: avocaturaltfel@gmail.com.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: